Regulamin

Zasady ogólne

Wymienione tu punkty obowiązują na każdym trybie serwera i na wszystkich czatach (wiadomości prywatne, discord, czat publiczny etc.)

§1. Postanowienia Ogólne

 • 1.1. 4Fun4You nie jest w żaden sposób powiązane z firmą Mojang AB.

 • 1.2. Gracz używając dowolnej usługi należącej do sieci 4fun4you:

  • 1.2.1. akceptuje treść niniejszego regulaminu i oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by go przestrzegać;
  • 1.2.2. wyraża dożywotnią zgodę na rozpowszechnianie publikowanych przez siebie treści w usługach 4fun4you (w tym ale nie wyłącznie: twórczość kreatywną powstałą w grze, np. budynki);
  • 1.2.3. potwierdza iż otrzymał informację że edycje trybu Survival+Miasta trwają przynajmniej 2 miesiące;
 • 1.3. Administracja serwera ma prawo:

  • 1.3.1. Nałożyć karę na konto gracza bez względu na okoliczności i bez podania przyczyny kary;
  • 1.3.2. Usunąć dowolne dane znajdujące się na serwerze 4fun4you związane z kontem gracza;
  • 1.3.3. Żądać od gracza udostępnienia logów pod kątem zbadania czy został złamany regulamin serwera, bez podania przyczyny;

§2. Cheaty, exploity i multikonta

Nie zatwierdzone przez nas modyfikacje minecrafta, zwłaszcza takie które dają przewagę nad innymi są zakazane.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • Optifine oraz inne mody poprawiające wydajność.
 • Mody wpływające na HUD, pokazujące wytrzymałość ekwipunku czy aktywne efekty. Jednakże texturepacki i mody pokazujące informacje o innych graczach jak np. HP, lepsza widoczność niewidzialności itp. są zakazane
 • Dozwolone są mody na minimapę które nie mają opcji na pokazywanie graczy, np. Xaero Fairplay.
 • Mody wpływające na estetykę gry, zmieniające jej wygląd, zmieniające lub dodające dźwięki, shadery, itd.
 • Fullbright
 • Litematica (O ile używana jest tylko do wyświetlania schematu).
 • 2.1. Korzystanie lub pomoc innym w łamaniu zasad serwera

 • Zarówno świadome jak i nieświadome korzystanie na łamaniu zasad może być karane

 • 2.2. Błędy, exploity, obciążanie serwera

 • Korzystanie z jakichkolwiek błędów i exploitów jest zakazane. "Lagowanie" serwera będzie karane.

 • 2.3. Mulktikonta

 • Jeden gracz może mieć tylko jedno konto. Jeśli z twojego IP grać będzie więcej niż jedna osoba poinformuj o tym administrację.

§3. Czat

Zasad tych trzeba również przestrzegać na naszym Discordzie!

 • 3.1. Zabrania się dręczenia innych, przeklinania i wyzywania.

 • Przekleństwa będą blokowane, dręczenie jest zakazane, wyzwiska będą karane (w odpowiednim konteście wszystko może być wyziwskiem).

 • 3.2. Spam jest zabroniony

 • Zawierają się w tym wiadomości: powtarzalne, różne ale bardzo szybkie/częste, składające się z samych znaków, w dużej części lub w całości składające się z wielkich liter.

 • 3.3. Treści NSFW, dyskryminacja, kontrowersyjne i/lub ofensywne są KATEGORYCZNIE zakazane

 • Tematy dotyczące ekstremalnej przemocy, samookaleczannia, krzywdzenia innych, znęcania się, pornografia, treści o charakterze nadmiernie seksualnym, oraz jakakolwiek forma mowy nienawiści lub dyskryminacja na tle rasy, wiary, pochodzenia, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej itp. jest KATEGORYCZNIE zakazana na naszym serwerze.

 • 3.4. Zabrania się udostepniania informacji poufnych

 • Upublicznianie prywatnych informacji innych graczy takich jak imiona, adresy, ich social media, etc. bez ich zgody nie będzie tolerowane.

 • 3.5. Kłótnie nie będą tolerowane

 • Prosimy by wszelkie formy kłótni i ostrej wymiany zdań nie odbywały się na czatach publicznych.

 • 3.6. Reklamowanie jest zakazane

 • Reklamowanie innych serwerów, stron, social media oraz innych tego typu rzeczy jest zabronione bez wcześniejszej zgody administracji.

 • 3.7. Złośliwe linki są zabronione

 • Np.wirusy, lub IP loggery. Linki do stron zawierających treści, które łamią jakąkolwiek z zasad regulaminu również są zabronione.

 • 3.8. Sprzedaż

 • Jakiekolwiek formy transakcji odbywające się poprzez dostępne kanały komunikacji należące do sieci 4Fun4You uwzględniające prawdziwą walutę oraz usługi są kategorycznie zakazane. Sprzedaż usług i przedmiotów w grze za prawdziwą walutę jest zakazana. Nasz serwer i discord nie są portalem handlowym.

§4. Zachowanie w grze

Zasady te obowiązują na każdym trybie dostępnym na naszym serwerze.

 • 4.1. Zabrania się tworzenia budynków NSFW

 • Budynki przedstawiające tematykę NSFW są zakazane.

 • 4.2. Niedozwolone skiny

 • Twój skin nie może łamać żadnej z zasad w regulaminie.

 • 4.3. Niedozwolone nazewnictwo

 • Nazwa twojego konta, przedmiotów, miasta, itd. nie może łamać żadnej z zasad regulaminu.

 • 4.4. Podszywanie się się jest zakazane

 • Podszywanie się pod innych, administrację, za pomocą skinów, nicków czy po prostu wiadomości jest zakazane.

 • 4.5. Oszustwa

 • Oszustwa, powszechnie znane jako "scam" są zakazane.

Zasady obowiązujące na trybie Survival+Miasta

§5. Survival+Miasta

Jest to kilka dodatkowych zasad dotyczących zachowania na serwerze które obowiązują na trybie Survival+Miasta.

 • 5.1. Pułapki są zabronione

 • Pułapki powszechnie znane jako "nogi" czyli takie, w których można kogoś bić po nogach a ta osoba nie może Ci w żaden sposób oddać ani uciec, oraz zabudowane pułapki, z których nie da wydostać się nawet perłą i/lub zalane lawą są zakazane. Dziury budowane celowo do spowodowania śmierci innych graczy (bardzo głębokie, pełne stalagmitów) również są zakazane. Warpy graczy na terenie z włączonym PVP będą traktowane jako pułapki chyba że w ich nazwie lub opisie będzie wyraźnie o tym napisane. Włączanie PVP na terenie warpa na chwilę by kogoś zabić będzie karane.

 • 5.2. Nękanie będzie karane

 • Przez nękanie rozumiemy np. notoryczne przeszkadzanie innym graczom gdy Ci sobie tego nie życzą, czekanie pod miastem/bazą innego gracza (tzw. kampienie) itp.

 • 5.3. Farmy AFK są zabronione

 • Tworzenie AFK farm ryb czy kamienia są zakazane, administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy gracz jest obecny i ukarania go jeśli kopie/łowi będąc AFK.

 • 5.4. Zabrania się omijania statusu AFK

 • Omijanie statusu AFK jest zakazane.

 • 5.5. Nieuczciwe zdobywanie punktacji do rankingów będzie karane

 • Próby nieuczciwego zdobywania pozycji w rankingach są zakazane.

 • 5.6. Niszczenie terenów w nieswoich claimach i w ich pobliżu będzie karane

 • Gracze nie mogą niszczyć terenów w pobliżu lub w claimach.

  Przykłady griefu (są to tylko przykłady a nie wszystkie zakazane formy griefu):

  • Góry z bruku - Podobne do gór struktury powstałe w wyniku użycia lawy i wody
  • Kurtyny z wody lub lawy - Stawianie szeregu wody/lawy w powietrzu by stworzyć z nich ścianę
  • Kratery po nadmiernym użyciu TNT
  • Umieszczanie wielu obiektów sklasyfikowanych jako “entities”, (np. zwierzęta, łodzie, stojaki etc. )
  • Wykopywanie ogromnych ilości piasku w pobliżu miasta innego gracza
  • Podpalanie lasów itp.
  • Niszczenie "lodowych autostrad" i innych form łączenia miast będzie traktowane jako grief
 • 5.7. Zalewanie/zabudowywanie portali do netheru oraz miejsc, w których wylogowali się gracze jest zakazane

 • To samo tyczy się zalewania takich miejsc lawą lub wodą lub wykopywania tam dziur czy też tworzenia innego rodzaju pułapek.

 • 5.8. Zaśmiecanie mapy będzie karane

 • Budowle typu: wielka wieża 1x1, stawianie bloków pod siebie podczas biegania bo “tak jest szybciej” (nie, nie jest) i wszelkie tego typu “konstrukcje” uważane będą za śmieciowe i traktowane będą jako grief.

Zasady obowiązujące na trybie Działki+Ekonomia

§6. Działki+Ekonomia

Jest to kilka dodatkowych zasad dotyczących zachowania na serwerze które obowiązują na trybie Działki+Ekonomia.

 • 6.1. Kradzieże

 • Administracja nie jest odpowiedzialna za żadne z twoich przedmiotów, które nie są zabezpieczone. Kradzieże nie są zabronione, jeśli nie dotyczą działek graczy.

 • 6.2. Pułapki są zakazane

 • Pułapki powszechnie znane jako "nogi" czyli takie, w których można kogoś bić po nogach a ta osoba nie może Ci w żaden sposób oddać ani uciec, oraz zabudowane pułapki, z których nie da wydostać się nawet perłą i/lub zalane lawą są zakazane. Dziury budowane celowo do spowodowania śmierci innych graczy (bardzo głębokie, pełne stalagmitów) również są zakazane. Warpy graczy na terenie z włączonym PVP będą traktowane jako pułapki chyba że w ich nazwie lub opisie będzie wyraźnie o tym napisane. Karany będzie właściciel warpa oraz osoby na tym korzystające.

 • 6.3. Nękanie jest niedozwolone

 • Przez nękanie rozumiemy np. notoryczne przeszkadzanie innym graczom gdy Ci sobie tego nie życzą.

 • 6.4. Farmy AFK

 • Tworzenie AFK farm ryb czy kamienia są zakazane, administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy gracz jest obecny i ukarania go jeśli kopie/łowi będąc AFK.

 • 6.5. Nabijanie czasu gry będąc AFK

 • Omijanie statusu AFK jest zakazane.

 • 6.6. Nieuczciwe zdobywanie punktacji do rankingów

 • Próby nieuczciwego zdobywania pozycji w rankingach są zakazane.

Pozostałe

§7. Podsumowanie

Oczekuje się, że będziesz przestrzegał wszystkich zamieszczonych tu zasad. Nowe zasady mogą być dodane, stare mogą zostać zmienione lub usunięte w każdym momencie. Zmiany w regulaminie będą ogłaszane na serwerze oraz discordzie, jednak to twoją odpowiedzialnością jest śledzenie ich na bieżąco na wyrażasz zgodę korzystając z jakichkolwiek usług i kanałów komunikacji sieci 4Fun4You.pl. Twierdzenie, że nie wiedziało się o danej zasadzie nie jest wymówką od przestrzegania regulaminu.

Przykłady i wyjaśnienia podane przy zasadach nie muszą koniecznie określać w pełni tego, co może obejmować dana reguła. Mogą istnieć rzeczy, które nie są precyzyjnie opisane lub nazwane lecz wciąż będą traktowane jak gdyby były częścią danej zasady w ogólnym rozrachunku. Jeśli nie jesteś czegoś pewny, nie mów/rób tego i zapytaj o to członka administracji.

Twoje konto jest twoją odpowiedzialnością. Wszelka aktywność na koncie należącym do Ciebie to twoja odpowiedzialność, niezależnie od tego czy inna osoba zaloguje się na to konto lub ktoś kazał Ci coś zrobić, nie zostaniesz potraktowany ulgowo.

Administracja zawsze ma ostatnie słowo na temat wszystkiego dotyczącego sieci i usług 4Fun4You.pl.

Słownik

 • Dzicz - teren nie zajęty przez nikogo
 • Exploit - umyślne wykorzystywanie błędu w grze w celu uzyskania jakiejś korzyści lub przewagi nad innymi.
 • Glitch - Błąd w grze wykorzystywany w celach oszustwa, działający na niekorzyść innych graczy (jak też dowiedziałem się podczas pisania tego regulaminu, jest to również gatunek muzyki elektronicznej popularny w latach 90.)
 • Grief - zachowanie graczy spotykane w grach multiplayer polegające na szkodzeniu otoczeniu. Termin pochodzi od angielskiego słowa grief (czyli żal, zgryzota) i może być tłumaczony na „przysparzać komuś powodów do żalu, zgryzoty, smutku”. Griefing jest synonimem wandalizmu.
 • Mini-modding - sytuacja, w której gracz próbuje bezpodstawnie zachowywać się jak członek administracji, próbuje samodzielnie wymierzać kary, oskarża kogoś publicznie o łamanie regulaminu itp.
 • NSFW (ang. Not Safe For Work) - skrót używany, by określić materiał/kontent, który powinien być oglądany prywatnie, ponieważ zawiera on w sobie treści np. o charakterze erotycznym, wulgarnym lub mogącym urazić czyjeś uczucia.
 • Scam - oszustwo polegające na wzbudzeniu u kogoś zaufania, a następnie wykorzystanie tego zaufania do wyłudzenia pieniędzy lub innych składników majątku.
 • Edycja - może też być nazywana sezonem, bliżej nie określony okres od publicznego otwarcia danego trybu do jego zamknięcia przed użytkownikami, koniec edycji wiąże się zazwyczaj z zresetowaniem postępu graczy i (nie zawsze) zmianami w danym trybie.
 • Ruiny - Przez ruiny rozumiemy specjalne tereny na mapie głównej trybu Survival+Miasta, które zabezpieczone są ze strony serwera przed modyfikacją i/lub zakładaniem miast.
 • Logi - Zapis wybranych zdarzeń jakie zachodzą w aplikacji internetowej czy jakimkolwiek innym systemie komputerowym